Zambrowski Park Przemysłowy

Powrót

Inwestycja polegała na remoncie i modernizacji budynków poprzemysłowych wraz z wymianą instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz utwrdzeniem dojazdów, parkingów i placów manewrowych.