Proces zakupu

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z procesem zakupu nieruchomości.

Zależnie od postępu realizacji wybranej inwestycji, przedstawiamy kolejność poszczególnych etapów procesu zakupowego, począwszy od wyboru lokalu, aż po podpisanie aktu notarialnego, kończącego cały proces zakupowy.